Vakantiecursussen 2022

Voor wie

De vakantiecursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor nieuwe bachelorstudenten industrieel ingenieur van de UGent Campus Kortrijk. De vakantiecursussen wiskunde en fysica/mechanica zijn ook voor schakelstudenten een aanrader. De overige cursussen uit het aanbod van Campus Kortrijk zijn minder relevant voor deze laatste groep instromers.

Gratis

Deelnemen aan de vakantiecursussen is gratis. Sommige vakken stellen een syllabus ter beschikking die je ter plekke kan kopen (zie vermelding bij het vak; met gepast geld betalen ajb).

 

Data, uren, locatie 2022

De lessen worden georganiseerd van donderdag 1 september tot en met maandag 12 september 2022, telkens van 9.00u tot 12u15 en van 13u30 tot 16u45 (tenzij anders vermeld).
Alle lessen vinden plaats op de  UGent Campus Kortrijk Gebouw A, Sint-Martens Latemlaan 2B in Kortrijk.
Wie een ganse dag cursus volgt, brengt best een lunchpakket mee.


Vragen?

Contacteer mevrouw Carine Vertriest van de Studentenadministratie:

carine.vertriest@ugent.be - T 056 24 12 53

 

Hierna vind je de lijst van de vakantiecursussen 2022 voor de opleiding industrieel ingenieur UGent Campus Kortrijk:

Inschrijven?
Omschrijving
Locatie
Wanneer?
Plaatsen

Wiskunde - (Bio-)Industriële wetenschappen:
do. 1, vrij. 2, ma. 5 sept. en di. 6 sept. 2022 (telkens van 8.30 - 12.30 uur)

De vakantiecursus wiskunde heeft als doel om enkele wiskundige thema’s uit het secundair onderwijs op te frissen. We gebruiken een cursus waarbij in elk hoofdstuk het theoretische gedeelte uitgewerkt is a.d.h.v. enkele voorbeelden. Bovendien zijn er van elk thema zelftesten opgenomen zodat je zelfstandig oefeningen kunt maken en nagaan of je de basisvaardigheden van het thema onder de knie hebt.

De volgende thema’s komen tijdens de vakantiecursus aan bod:

  • Machten en merkwaardige producten
  • Vergelijkingen en ongelijkheden
  • Goniometrie en driehoeken
  • Matrices en stelsels
  • Vectoren en vlakke meetkunde
  • Limieten en afgeleiden

    De inhoud wordt gespreid over vier dagen. Het is de bedoeling dat je de volledige cursus (vier halve dagen) volgt. De syllabus kan je ter plaatsen kopen en kost € 7 (cash betalen enkel).

UGent Campus Kortrijk01/09/2022 08:30 - 06/09/2022 12:3039

Chemie: woensdag 7 september 2022

We herhalen de basisbegrippen van de algemene chemie: mol, concentratie, pH, reactievergelijking. Tevens komen stoichiometrische oefeningen en concentratieberekeningen aan bod. Je voert onder begeleiding en in kleine groepjes eenvoudige experimenten uit (titraties). Je leert oplossingen zoeken en in een labo werken.

De cursus richt zich vooral op studenten uit richtingen waar chemie in mindere mate aan bod kwam.

Studenten industrieel ontwerpen hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen.

UGent Campus Kortrijk07/09/2022 09:00 - 16:4519

Fysica/Mechanica: vrijdag 9 september 2022

Eenheden en grootheden vormen een belangrijk onderdeel bij het oplossen van vraagstukken in wetenschappelijke vakken zoals fysica en mechanica. In deze vakantiecursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste eenheden die voorkomen in de fysica en hoe je deze eenheden en grootheden gebruikt bij het oplossen van vraagstukken. Verder gaat deze cursus dieper in op de betekenis van wiskundige begrippen zoals vectoren, afgeleiden en integralen. Voorbeelden uit de kinematica (mechanica) komen aan bod om deze begrippen uit te leggen en direct toe te passen aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Ook fysisch onaanvaardbare oplossingen van vierkantsvergelijkingen staan op het programma van deze vakantiecursus.

UGent Campus Kortrijk09/09/2022 09:00 - 16:4539

Sketching (enkel voor schakel en IOT industrieel ontwerpen): woensdag 7 september 2022 (voormiddag)

Kwalitatief schetsen is een vaardigheid die iedere industrieel ontwerper moet beheersen. Of je nu ideeën genereert of snel je je concept moet toelichten tijdens een meeting: een schets is vaak het communicatiemiddel bij uitstek.

Deze cursus introduceert jou in de basisbeginselen van ontwerpschetsen:

- basis geometrische vormen correct tekenen
- methodes om complexe geometrische vormen constructie technisch juist te tekenen
- perspectief gebruiken in je schetsen
- verschillende lijndiktes gebruiken om jouw schetsen communicatiever te maken.

Deze cursus richt zich tot schakel- & IOT-studenten die de opleiding Industrieel Ontwerpen willen volgen maar geen voorkennis hebben van schetsen.

UGent Campus Kortrijk07/09/2022 09:00 - 12:0020

Elektriciteit: donderdag 8 september 2022

We herhalen de basiswetten van de elektrische netwerken. Verder wordt er aandacht besteed aan het oplossen van eenvoudige netwerken (serie-, parallel- en gemengde schakelingen, alsook de wetten van Kirchhoff). In het labo leer je een volt- en ampèremeter gebruiken bij eenvoudige schakelingen.

Deze cursus richt zich tot studenten uit een niet-technische vooropleiding. Breng zeker je rekenmachine mee.

UGent Campus Kortrijk, Sint-Martens Latemlaan 2B, Kortrijk08/09/2022 09:00 - 16:4519

Technisch tekenen: maandag 12 september 2022

Technisch tekenen is een grafische taal die wordt gebruikt om de vorm, de afmetingen en de uitvoering van een voorwerp voor te stellen op een plat vlak. De voorstelling van de vorm is gebaseerd op het toepassen van projectiemethodes. In deze cursus leren we jou de rechthoekige projectie aan en zal je die achteraf ook inoefenen. Daarnaast komen een aantal algemene oefeningen rond ruimtelijk inzicht aan bod, die je helpen de rechthoekige projectiemethode onder de knie te krijgen. Op deze manier verwerf je op korte tijd reeds een solide basiskennis in het technisch tekenen.

Deze cursus richt zich tot studenten die hun ruimtelijk inzicht willen bijspijkeren en geen ervaring met technisch tekenen hebben.

Studenten bio-industriële wetenschappen op Campus Kortrijk hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen. 

UGent Campus Kortrijk, Sint-Martens Latemlaan 2B, Kortrijk12/09/2022 09:00 - 16:4520

Design thinking: woensdag 7 september 2022

Als industrieel Ontwerper neem je jezelf en je kennis niet als uitgangspunt bij het bedenken van nieuwe producten en of services. Integendeel, de gebruiker staat centraal en is cruciaal om het probleem te begrijpen. Pas dan kan je ideeën genereren, prototypes bouwen, testen met je gebruiker en uiteindelijk alles implementeren. Dit proces wordt benoemd als Design Thinking.

In deze vakantiecursus doorlopen we op één dag het volledige proces. Je analyseert het probleem, we houden een brainstorm, maken quick & dirty prototypes etcetera. Deze cursus richt zich tot alle studenten die willen starten in de 1e bachelor van de opleiding industrieel ontwerpen.

UGent Campus Kortrijk, Sint-Martens Latemlaan 2B, Kortrijk07/09/2022 09:00 - 16:4525
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen