Het talenonderwijs in crisis?

Studieavond voor leerkrachten moderne talen in het secundair onderwijs.


De voorbije maanden kregen we ze haast dagelijks voorgeschoteld: alarmerende berichten over de crisis in het talenonderwijs. Verwezen wordt naar, onder meer: de nadruk op STEM-vakken, de gebrekkige lerarenopleiding, de inefficiënte bijscholing, de afname van lesuren Nederlands, de saaiheid van het schoolvak Nederlands, de koppositie qua vreemdetalenkennis die we kwijt zijn, taal en cultuur die algemeen in de verdrukking staan, de terugloop van het aantal letterenstudenten in Vlaanderen en Nederland en van het aantal taalstudenten in het volwassenenonderwijs, vragen over eindtermen, inhoud, methode en (doorlopende) leerlijnen in het talenonderwijs.

Is het Vlaamse talenonderwijs in crisis?


 

 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
auditorium A108 - A-gebouw (eerste verdieping)- Campus Mercator - Abdisstraat 1 - 9000 Gent 25/04/2019 19:00 - 22:30129
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen