Reservelijst: Regressiemodellen voor continue data in SPSS

REGRESSIEMODELLEN VOOR CONTINUE DATA IN SPSS


DOELGROEP:
Doctoraatsstudenten en onderzoekers die geconfronteerd worden met de uitvoering en/of interpretatie van statistische modellen voor een continue uitkomstvariabele. Dit omvat onder meer ANOVA en lineaire regressiemodellen voor (log)normaal verdeelde data, met aandacht voor grafische voorstellingen, dummy variabelen, interactietermen, modelbouw in SPSS en interpretatie van de analyseresultaten. Vanuit de 'point and click' omgeving in SPSS wordt het gebruik van de syntax  geïntroduceerd en steeds vaker gebruikt voor het genereren van scripts, die reproduceerbare analyseresultaten toelaten. 

INHOUD:

  • Introductie lineaire modellen en dummy variabelen
  • ANOVA en multiple testing
  • Correlatie en enkelvoudige lineaire regressie
  • Meervoudige lineaire regressie en interactietermen
  • Grafische voorstellingen
  • Residuenanalyse, diagnostische maten
  • Praktijkgerichte oefeningen in SPSS met introductie tot gebruik van SPSS syntax commando's


VOORWAARDEN:
Een basisopleiding statistische data-analyse hebben gevolgd of beschikken over voldoende SPSS basiskennis.

DOCENT:
dr. Ellen Deschepper

DATA: 
Nog te bepalen. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van zodra de nieuwe lesdata gekend zijn.   

INSCHRIJVING:
Het inschrijvingsgeld bedraagt:

  • Intern (UGent, enkel via interne transfer of bestelbon voor projecten (via SAP)):  300 euro
  • Extern:  400 euro

Het maximale aantal deelnemers is 24.

Opgelet! De uiterste datum voor PhD studenten om erkenning/tussenkomst van de doctoral schools aan te vragen is minimum 1 maand voor aanvangstdatum. 

 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
UZ Gent of online08/10/2021 15:08 - 31/12/2022 16:30N\A

Bijkomende informatie

Titel
Telefoon
Vakgroep en vakgroepcode
e-mail contactpersoon facturatie
Ik wens te betalen via
Facturatie: naam
Facturatie: adres
Facturatie: BTW nr.
Opmerkingen
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen