Studiedag: Naar een nieuw alcoholbeleid

Is er in België nood aan een nieuw alcoholbeleid? Centraal tijdens de studiebijeenkomst staat de presentatie van de aanbevelingen van twee recente onderzoeksprojecten aangaande de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie en de regulering van alcoholmarketing. Aansluitend op de presentatie van de onderzoeken geven drie gezondheidsexperts hun visie op het huidige en toekomstige alcoholbeleid.

Doelgroep: belanghebbenden uit de verslavings- en gezondheidszorg, vertegenwoordigers uit de alcohol-, marketing- en horecasector, beleidsmakers en onderzoekers die werken rond de thema’s alcohol(beleid) en marketing, en andere deskundigen en belanghebbenden die interesse hebben voor dit onderwerp. 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
Zebrastraat 32, 9000 Gent19/03/2019 13:00 - 24/04/2019 23:5936

Bijkomende informatie

Organisatie/Instelling
Deelname aan lunch
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen