Seminarie onderwijskunde 2019 ‘Creatief denken’

Programma:

8.30u Onthaal

9.00u Verwelkoming

9.15u -10.00u Keynote: "Onze comfortzone fnuikt ons" Lieven Desomviele & Isabelle Vandevyvere (3ID LABS, dienst onderwijs & internationalisering, Arteveldehogeschool)

10.00u -10.30u Pauze

10.30u -12.30u Keuzeworkshops

12.30u Netwerklunch met broodjes (veggie/vlees/vis voorzien)

Deelname aan het seminarie onderwijksunde is gratis voor medewerkers van de Associatie Universiteit Gent. Externen betalen €55, inclusief broodjeslunch.

Tijdens de seminaries Onderwijskunde worden foto- en video-opnames gemaakt. Deze opnames worden met de grootste omzichtigheid benaderd, met respect voor de relevante Europese en Belgische wetgeving en adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo wordt in eerste instantie hoofdzakelijk de captatie van de (keynote) spreker(s) beoogd, maar kunnen gebruikelijk ook (niet-gerichte) opnames van het aanwezige publiek worden gemaakt. U zal hieromtrent tijdens het evenement ook nog mondeling worden geïnformeerd, zodat u zich indien gewenst kan verplaatsen. Gelet op de proportionaliteit en doelmatigheid van de opnames - het gerechtvaardigd belang van de AUGent en het potentiële verder gebruik van de opnames als (online) lesmateriaal - en het gegeven dat individuele deelnemers geenszins als hoofdonderwerp van de captatie(s) worden beschouwd, wordt uitgegaan van uw stilzwijgende toestemming. Voor gerichte (sfeer)beelden van individuele deelnemers zal desgevallend apart toestemming worden gevraagd. De AUGent kan ten allen tijde opnames verwijderen wanneer deze niet werden vormgegeven conform bovenvermelde principes. U kan zich hiervoor ook steeds richten tot info@augent.be.

Keynote + 1 workshop naar keuze - één per deelnemer

Alle opties binnen deze sessie zijn volzet

Ik wens enkel de keynote te volgen

Inschrijven?
Omschrijving
Locatie
Wanneer?
Plaatsen

Keynote “Onze comfortzone fnuikt ons”
Lieven Desomviele en Isabelle Vandevyvere (3ID LABS, dienst onderwijs en internationalisering, Arteveldehogeschool)

In deze keynote wordt het begrip ‘creativiteit’ geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Er wordt ingegaan op het belang, de definiëring, de nodige vaardigheden en tips over hoe JIJ, JOUW patronen kan doorbreken. Deze keynote zal je inspireren om anders aan de slag te gaan. Het aangereikte kader zal jouw onderwijspraktijk afstemmen op de noden van vandaag en morgen.

Het Pand - Onderbergen 1, 9000 Gent17/05/2019 09:00 - 10:0015

Ik wens mij op te geven voor de wachtlijst

Alle opties binnen deze sessie zijn volzet

Bijkomende informatie

Ik blijf voor de broodjeslunch
Instelling
Ik wens een deelnamecertificaat
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen