Opstaan met ... Dr. Heidi Degerickx & Henk van Hootegem

Een ontmoeting tussen Onderzoek en Praktijk

 

Participatie van mensen in armoede aan beleidsprocessen

  

Dr. Heidi Degerickx (Universiteit Gent)

Deze studie onderzoekt op basis van twee historische cases, het Algemeen Verslag over de Armoede (KBS, 1994) en het fotoboek Courage (BMLIK, 1998), in hoeverre mensen in armoede kansen kregen om voor zichzelf te spreken in beleidsvorming sinds de jaren 90 in België. Centraal staan de vragen of de shift van belangenbehartiging ‘voor’ mensen in armoede naar participatie ‘van’ mensen in armoede geleid heeft tot meer sociale rechtvaardigheid. En wat dan nog de rol kan zijn van niet-arme pleitbezorgers, zoals sociaal werk, in de strijd tegen armoede en voor participatie?

Dit onderzoek onderlijnt dat representatie van mensen in armoede kan functioneren als een middel om zowel de behoefte aan redistributie als aan recognitie opnieuw met elkaar te verbinden en naar voor te schuiven. De onderzoekster besluit dat sociaal werk hier potentieel aan kan bijdragen mits een sterk politiserende invulling als ‘onwetend sociaal werk’.

Henk van Hootegem (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)

Een kritische reflectie op dit onderzoek komt van coördinator Henk Van Hootegem die vanuit het interfederaal Steunpunt een jarenlang engagement heeft in het opzetten van dialoogprocessen met mensen in armoede en alle belanghebbenden in het adviseren van alle beleidsniveaus in de strijd tegen armoede.

Inschrijving:

  • €5 ter plaatse te betalen (cash, geen bancontact aanwezig). Gelieve dit door te geven als u deze inschrijving voor collega's regelt.

Programma:

  • 09u00: Ontbijt
  • 09u30: Onderzoek & Praktijk
  • 10u30: Napraten

Locatie:

  • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
    Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
    lokaal 120.086, 2e verdieping

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
FPPW, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 120.086 (2e verdieping)11/02/2022 09:00 - 11:00N\A
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen