Inschrijvingen: Statistische analyse van geclusterde en longitudinale continue data in SPSS

STATISTISCHE ANALYSE VAN GECLUSTERDE EN LONGITUDINALE CONTINUE DATA IN SPSS

DOELGROEP:
Onderzoekers die geconfronteerd worden met de uitvoering en/of interpretatie van statistische analyses van geclusterde of longitudinale data met een continue uitkomstvariabele.

INHOUD: 

  • Het voorbereiden van de dataset voor mixed model analyse (omzetten van wijd naar lang formaat)
  • Modellen voor longitudinale data (herhaalde metingen over de tijd) met covariance structure modeling
  • Het visualiseren van longitudinale data aan de hand van spaghetti plots en mean profile plots
  • Linear mixed models with random effects voor geclusterde data (two-level & three-level)
  • The random intercept model
  • Extension to multi-level model
  • The random intercept / random slope model
  • Berekenen en interpreteren van de ICC (intraclass correlation coefficient)

VOORWAARDEN: 
De lessenreeks ‘SPSS voor gevorderden’ hebben gevolgd of beschikken over voldoende kennis van meervoudige lineaire regressie.

DOCENTEN: 
dr. Stefanie De Buyser 

DATA:
Dinsdag 5 april, woensdag 6 april, vrijdag 8 april, dinsdag 12 april, woensdag 13 april en vrijdag 15 april 2022. Telkens in de voormiddag van 9u30 tot 12u30.

INSCHRIJVING:
Het inschrijvingsgeld bedraagt:

  • Intern (UGent): 360 euro
  • Extern: 460 euro

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 24.

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
UZ Gent of online14/10/2021 10:42 - 31/12/2022 00:009

Bijkomende informatie

Facturatie: adres
Facturatie: naam
e-mail contactpersoon facturatie
Facturatie: btw nr
Telefoon
Vakgroep en vakgroepcode
Opmerkingen
Ik wens te betalen via
Titel
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen