HumanRights@DeKrook: Tegen het uitwissen: hoe kunst kan bijdragen tot rechtvaardigheid

 

Kan kunst bijdragen aan de strijd tegen onrecht?  Artistieke initiatieven maken bepaalde stemmen hoorbaar en zichtbaar en geven daarmee ruimte aan verhalen en mensen die we vaak niet horen. Ze kunnen ons zicht op onrechtvaardige praktijken verruimen en meer betrokkenheid doen ontstaan. Tegelijk voeden de kunsten de verbeelding: ze laten twijfel en meerstemmigheid toe, creëren barsten in dogmatisch denken en stimuleren nieuwe perspectieven. Artistieke praktijken kunnen sociale en politieke verandering in gang zetten en bijdragen tot de transformatie van onrecht en ongelijkheid.

In dit panelgesprek geven een kunstenaar, jurist en mensenrechtenactivist hun kijk op de potentiële wisselwerkingen tussen kunst en rechtvaardigheid. Hoe expliciet integreren toneelmakers, cineasten, schrijvers en andere kunstenaars onrecht in hun artistieke praktijken? Hoe vermijden ze om artistieke praktijken te instrumentaliseren en onrecht te coöpteren? Hoe beïnvloeden de kunsten juristen in hun praktijk? Is er ruimte in juridische processen om de non-lineariteit van artistieke processen toe te laten? Heeft de toenemende aandacht voor storytelling een invloed op mensenrechtenactivisme?

 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
Krookcafé06/02/2020 19:30 - 21:0046
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen