HumanRights@DeKrook: Mijn gedacht! Het recht van het kind om gehoord te worden

 

In november 2019 blies het Kinderrechtenverdrag 30 kaarsjes uit. Ter gelegenheid van deze verjaardag wordt stilgestaan bij artikel 12 van het verdrag, dat het hoorrecht verankert.

Volgens artikel 12 hebben kinderen en jongeren het recht om vrijelijk hun eigen mening te uiten en gehoord te worden in alle aangelegenheden die hen aanbelangen. Dit is in de praktijk echter vaak geen evidentie, waardoor verschillende vragen beantwoord moeten worden. Welke beslissingen belangen kinderen en jongeren aan? Hoe kunnen kinderen hun visie geven op een kindvriendelijke manier? En wat als de mening van het kind ingaat tegen de rechten en belangen van anderen?

Vanuit onderzoek en beleid wordt de toepassing van artikel 12 IVRK toegelicht. Daarna worden jongeren zelf aan het woord gelaten over hun ervaringen. Het Kinderrechtencommissariaat, dat in de campagne ‘Caroline luistert’ vraagt naar de ervaringen van kinderen en jongeren, modereert het gesprek.

 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
Krookcafé02/04/2020 19:30 - 21:0034
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen