HumanRights@DeKrook: Mijn gedacht! Het recht van het kind om gehoord te worden

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om hun stem te laten horen over zaken die hen aanbelangen. De coronacrisis raakt hen. Toch wordt hun perspectief met moeite au sérieux genomen in het publiek debat. Er is weinig aandacht voor de impact van de crisismaatregelen op het leven en de rechten van kinderen en jongeren – denk aan onderwijs, spel en vrije tijd, opvang en asiel, hulpverlening of bescherming tegen geweld.

Daarom besloten het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie samen een grote enquête bij kinderen en jongeren in Vlaanderen te organiseren met kinderrechten als vertrekpunt. Ze peilden bij 8- tot 17-jarigen naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De resultaten tonen hoe zij de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn.

De stem van kinderen en jongeren moet meer ruimte krijgen bij het opstellen en uitvoeren van de coronamaatregelen. Hun perspectief biedt heel wat kansen voor een gedragen beleid in de toekomst. In deze sessie belichten we niet alleen belangrijke inzichten uit het belevingsonderzoek, maar laten we vooral ook kinderen en jongeren aan het woord over hun ideeën.

 

Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/kindperspectief-de-coronacrisis-gebaseerd-op-online-bevraging-jongerenovercorona en www.keki.be/nl/coronakinderrechten.


Wanneer u inschrijft voor dit evenement, zijn wij verplicht uw contactgegevens te bewaren voor een periode van 2 weken om contactopsporing mogelijk te maken.

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
Zaal De Blauwe Vogel05/11/2020 19:30 - 21:006
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen