Van lijkzang tot strijdlied – Studienamiddag over gebruiksfuncties van Nederlandstalige poëzie door de eeuwen heen

Tijdens deze studienamiddag staat publieks- en gebruikspoëzie centraal. Door de eeuwen heen heeft poëzie een sociale functie in de samenleving en in de publieke ruimte. In de lezingen presenteren specialisten in de historische en moderne Nederlandstalige literatuur hun onderzoek. Vervolgens gaan zij met elkaar en met het publiek in gesprek over de sociale gebruiksfunctie van poëzie vanaf de renaissance. Er wordt aandacht besteed aan lyriek en liedcultuur, het gelegenheidskarakter van poëzie (zoals hommage- en opdrachtgedichten) en aan rouwpoëzie. Dit gebeurt aan de hand van gevalstudies uit verschillende perioden van de Nederlandse literatuurgeschiedenis waarbij overeenkomsten en verschillen tussen literaire fenomenen van vroeger en vandaag aan bod komen. Elke lezing vertrekt vanuit een specifieke casus: een historisch en hedendaags strijdlied (Renée Vulto en Laurens Ham), twee lofdichten of hommages (Nina Geerdink en Carl de Strycker) en twee funeraire gedichten (Kornee van der Haven en Bram Lambrecht).

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
De Krook28/02/2020 13:30 - 17:0082
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen